Quyên góp

QUYÊN GÓP ĐẨY LÙI COVID

Trước sự cấp bách của tình hình dịch bệnh COVID-19, toàn dân đang đoàn kết chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Mỗi sự đóng góp, ủng hộ của bạn hôm nay sẽ là nguồn động lực lớn giúp cho người dân vùng dịch sớm vượt qua khó khăn.

Thông tin tài khoản:
– Tên tài khoản: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
– Số tài khoản: 1913.4101.311.012
– Tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
– Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ Dự án “Chợ Nghĩa Tình”
– Đầu mối hỗ trợ: Chị Thái Thị Hoài Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên
– Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại 0908.115.634)
Hãy chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19!

Vui lòng đăng kí theo các thông tin dưới đây